VALORS DUET

COMPROMÍS AMB EL CLIENT i AMB LA SOCIETAT


A Duet Sports mantenim un fort compromís tant amb els nostres clients com amb la societat que ens envolta. La filosofia del grup, que sintetitza l'eslògan "Respira Salut", considera l'activitat física com un mitjà per a mantenir un bon estat de salut a qualsevol edat o condició.

A més, com el nom de l’empresa indica, "Duet", promovem la pràctica de l’esport en companyia i així ho promovem per mitjà de quotes familiars i promocions per a amics. Intentem que a les nostres instal·lacions es visqui un ambient alegre, confortable i familiar, que les converteix en eix social de la vida dels municipis on estem ubicats.

EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L’ORGANITZACIÓTots els processos i activitats que realitza l’empresa es gestionen sota els paràmetres de qualitat de la certificació internacional ISO 9001-2008. La política de qualitat, que és d’aplicació a totes les activitats de l’organització, situa el a client en l'esglaó més alt de la nostra escala de prioritats, per tal d'adequar el servei a les seves necessitats. Aquest model de gestió, auditat externament de manera anual, ens permet disposar d’un alt nivell de qualitat en tots els processos de totes les nostres instal·lacions.

D’aquesta manera garantim la unitat de criteri més enllà de l’abast geogràfic dels centres Duet Sports i ajudem a garantir-ne la màxima eficàcia i eficiència.

SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL i INNOVACIÓ TECNOLÒGICA


A més d'adaptar els centres a les noves tendències del mercat, a Duet Sports dotem els nostres equipaments amb tecnologia d'última generació per contribuir a l'estalvi energètic i la sostenibilitat ambiental. Als centres Duet Sports, a més d’una edificació sostenible que aprofita al màxim la llum natural, podem trobar plaques solars per escalfar l’aigua, calderes alimentades per combustible orgànic, tractament ultraviolat de l’aigua de les piscines que redueix l’ús del clor, màquines cardiovasculars que s’auto-generen i no requereixen consum elèctric, i moltes altres mesures que ens fan ser cada dia una empresa més sostenible.

Paral·lelament, apostem per la innovació constant en els programes informàtics per a la gestió dels clients, reserva d’activitats i espais,  serveis a través de les eines 2.0...

 BON AMBIENT DE TREBALL i TREBALL EN EQUIP


A Duet Sports considerem que la imatge externa d’una organització és el reflex del funcionament intern; per aquest motiu, creiem imprescindible tenir un excel·lent tracte amb  els nostres treballadors, fet que ens garanteix un bon servei cap als clients. Per aquest motiu, i per fer sentir els professionals part del projecte, fomentem el treball en equip a diferents nivells per mitjà d’equips multidisciplinaris i reunions interdepartamentals periòdiques. La promoció interna i la formació constant són també altres dos pilars fonamentals sobre els quals consolidem la nostra gestió.

 

Alta
on-line