NOTA LEGAL I POLITICA DE COOKIES

Portal editat per Duet Spa Sports S.L., societat amb domicili a Barcelona, C/Bruc nº49 i CIF B-62 925 128, adreça de correu electrònic duetsports@duetsports.com, telèfon 93 200 05 64, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 34864, foli 33, full B-252583, inscripció 1a.

DUET SPORTS DIGITAL, Barcelona 2006. Tots els drets reservats. Els continguts totals o parcials d’aquest WEBSITE no podran ser reproduïts, distribuïts o comunicats públicament ni emmagatzemats sense la prèvia autorització per escrit de la pròpia societat editora.

Duet Sports, expressament, prohibeix l’accés als continguts de duetsports.com a través de sistemes robot o qualsevol altre sistema mecanitzat que no es correspongui amb l’accés personal d’usuaris  a les seves pàgines. En el cas, d’estar interessat en reproduir, distribuir, distribuir, comunicar, emmagatzemar o utilitzar de qualsevol manera els continguts de duetsports.com, ha d’enviar la seva petició duetsports@duetsports.com per tal de poder gestionar l’autorització necessària.

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades dins un fitxer responsabilitat de l’empresa mercantil DUET SPA & SPORTS, S.L., CIF: B62925128, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 34864, Foli 33, Full Número B-252583, Inscripció 1a. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol•licitat.
L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.duetsports.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a DUET SPA & SPORTS, S.L., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a DUET SPA & SPORTS, S.L. o a tercers.
DUET SPA & SPORTS, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il•lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de DUET SPA & SPORTS, S.L.
Amb els límits establerts a la llei, DUET SPA & SPORTS, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i la informació de les pàgines d’Internet de DUET SPA & SPORTS, S.L., estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, ja que només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d’Internet de DUET SPA & SPORTS, S.L. poden contindre enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en aquestes pàgines. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de DUET SPA & SPORTS, S.L. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzamatge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de DUET SPA & SPORTS, S.L.
Així mateix, per accedir als serveis que DUET SPA & SPORTS, S.L. ofereix a través del web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert a la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de DUET SPA & SPORTS, S.L., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. De la mateixa manera, consent expressament que les seves dades puguin ser incorporades i tractades en els fitxers de la resta d’empreses del grup DUET SPORTS per a la gestió d’aquests serveis (pot consultar la relació d’empreses del grup en aquesta mateixa pàgina web). Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a C/ Bruc, 49 – 08009 BARCELONA o bé, enviant un correu electrònic a duetsports@duetsports.com.
Per poder accedir a “INTRANET” l’ usuari rebrà a la seva adreça de correu un codi d’ usuari i clau d’accés que haurà d’ introduir a la Web.
DUET SPA & SPORTS, S.L. no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l’usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es concedeixin per a l’accés com a usuari, impedint l’ús indegut o accés per part de tercers.
Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a què DUET SPA & SPORTS, S.L., pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’ Informació i del Comerç Electrònic. En el cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions, pot dirigir-se a DUET SPA & SPORTS, S.L., a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic duetsports@duetsports.com, manifestant la seva voluntat.
D’altra banda, a efectes d’allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, en cas de proporcionar-nos dades del seu currículum, informar-lo que aquestes són imprescindibles per a la tramitació de la sol•licitud. Així, vostè consent que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’adreça de correu electrònic que es faciliti, s’incorporin al fitxer del qual és responsable DUET SPA & SPORTS, S.L., amb la finalitat d’estudiar i/o executar la present sol•licitud i per a l’estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix. Així mateix, consent expressament la comunicació de les seves dades del currículum per a la seva utilització amb les finalitats anteriors a la resta d’empreses del grup DUET SPORTS.
Les dades de currículum que es faciliten seran conservades durant el termini d’un any, passat el qual DUET SPA & SPORTS, S.L. procedirà a la seva total destrucció.
DUET SPA & SPORTS, S.L. garanteix que totes les seves dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel•lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, adreçant la seva sol•licitud per escrit a DUET SPA & SPORTS, S.L., C/ Bruc, 49 – 08009 BARCELONA.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL
Els continguts proporcionats per DUET SPA & SPORTS, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel•lectual i industrial i són titularitat exclusiva de DUET SPA & SPORTS, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. DUET SPA & SPORTS, S.L. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el DUET SPA & SPORTS, S.L., tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.
La propietat intel•lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a DUET SPA & SPORTS, S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.
DUET SPA & SPORTS, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, DUET SPA & SPORTS, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, complerta, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella com si ho fos. DUET SPA & SPORTS, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquest lloc web.
DUET SPA & SPORTS, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel•lar o restringir el contingut del web, els enllaços o la informació obtinguda a través d’aquest, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta de la web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.
En cap cas DUET SPA & SPORTS, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la pàgina web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.
DUET SPA & SPORTS, S.L. no es fa responsable dels llocs web no propis als que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a un web no propi serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l’usuari. DUET SPA & SPORTS, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar al web de DUET SPA & SPORTS, S.L., com en accedir a la informació d’altres pàgines web des de la mateixa.

COOKIES
Aquest lloc web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir Informació diversa. Són les següents:

Cookie

Nom

Finalitat / Més informació

Venciment

https://www.duetsports.com/

PHPSESSID

Aquesta cookie s'usa per establir la sessió de l'usuari que visita la nostra web. És una manera d'identificar i gestionar l'estat - les variables de sessió - per a un usuari concret, i poder moure aquesta informació a través de la nostra web.

Sessió

 

_cookiesBannerShownCount

 

Sessió

 

_cookieBannerShownTime

 

Sessió

 

idioma

 

2 anys i 8 mesos

www.duetsports.com

_ga

Es fa servir per distingir els usuaris.

2 anys

 

_gat

Es fa servir per diferenciar entre els diferents objectes de seguiment creats a la sessió. La cookie es crea en carregar la llibreria javascript i no hi ha una versió prèvia de la cookie _gat. La cookie s'actualitza cada vegada que envia les dades a Google Analytics.

10 min

 

_gid

Es genera de forma automàtica de manera transparent per a la Web causa de certs codis de mesurament o tercers

1 dia

 

idioma

 

2 anys i 8 mesos

 

Cookies de Twitter

_ga

Es fa servir per distingir els usuaris.

2 anys

 

external_referer

 

5 dies

 

guest_id

Fem servir els botons de Twitter perquè els nostres visitants puguin seguir els nostres feeds promocionals a Twitter; de vegades incrustem informació al nostre lloc web.

Sessió

 

Personalization_id

 

2 anys

Cookies de Facebook

datr

Fem servir els botons "Facebook" per promoure les pàgines del lloc web a Facebook.

2 anys

 

dats

 

6 mesos

 

fr

Serveix per identificar l'usuari de Facebook

15 dies

 Cookies YouTube

L'ús de cookies per part de YouTube es regeix per la política de privadesa de: Google:www.google.co.uk/intl/es/policies/privacy

 

 

VISITOR_INFO1_LIVE

En ocasions incrustem vídeos de YouTube.

8 mesos

 

APISID

S'utilitzen per recordar preferències de l'usuari durant la seva navegació.

2 anys

 

SAPISID

 

2 anys

 

SSID

També per al recompte, per part de google, del nombre d'usuaris que utilitzen els mapes

2 anys

 

NID

Per fer la publicitat més atractiva

6 mesos

 

HSID, SID

I per proveir de mecanismes de seguretat que evitin l'accés no autoritzat a dades d'accés d'usuaris o la informació que aquests faciliten en formularis de contacte, p.ex.

2 anys

 

LOGIN_INFO

 

2 anys

 

YSC

 

Sessió

 

PREF

L'ús de serveis de localització com Google Maps implica la instal·lació d'aquestes cookies

2 anys

Cdn.syndicationg.twing.com

lang

 

Sessió

Així mateix, aquesta pàgina web utilitza també cookies de la xarxa social www.facebook.com mitjançant les quals podem obtenir informació del teu perfil en aquesta xarxa social i vostè publicar a la seva xarxa informació relacionada amb DUET SPA & SPORTS, S.L. Pot obtenir més informació en el lloc web de la xarxa que tingui vinculada.
L’usuari té l’opció d’impedir la generació d’aquests arxius mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. Tot i això, DUET SPA & SPORTS, S.L., no es responsabilitza de què la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL
Aquest web és propietat de DUET SPA & SPORTS, S.L. Els drets de Propietat Intel•lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’aquesta a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de DUET SPA & SPORTS, S.L., són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per DUET SPA & SPORTS, S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers.
Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel•lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tothom que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de DUET SPA & SPORTS, S.L., l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta pàgina web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquest lloc web sense la prèvia autorització per escrit de DUET SPA & SPORTS, S.L.

NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOG
Si vol participar al nostre blog, haurà d’acceptar aquestes regles:
1.- Responsabilitat de l’Usuari. En participar al blog de la web, és l’únic responsable dels missatges que difongui a través d’aquest, garantint a DUET SPA & SPORTS, S.L. la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.
En el cas de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel•lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o compta amb l’autorització del propietari per a difondre’l al blog.
I s’eximeix a DUET SPA & SPORTS, S.L. de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.
2.- L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blog.
3.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic del blog.
4.- DUET SPA & SPORTS, S.L. es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats al blog de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.
5.- DUET SPA & SPORTS, S.L. no és responsable d’allò publicat al blog de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada al mateix. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.
6.- DUET SPA & SPORTS, S.L. no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blog de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

7.- En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il•legals, o detecti un mal ús dels blog de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de DUET SPA & SPORTS, S.L., a través del correu electrònic duetsports@duetsports.com, indicant a la referència de l’assumpte “moderació de blog”, perquè DUET SPA & SPORTS, S.L. pugui moderar o eliminar els mateixos.
8.- L’usuari mantindrà indemne a DUET SPA & SPORTS, S.L. davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li pels missatges que l’usuari hagi difós al blog o per qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per l’usuari dels blog del web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

 

Alta
on-line