NOTA LEGAL I POLITICA DE COOKIES

 

 En compliment del que es disposa en el Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades (d'ara endavant, “RGPD”), així com en qualsevol llei nacional que resulti d'aplicació, l'informem del següent: 


1.- Responsable i finalitats del tractament de les teves dades personals. 
Les teves dades personals seran tractats per DUET SPA SPORT, S.L. (d'ara endavant, la “Societat”), les dades identificatives de la qual podràs trobar en la secció Nota Legal de la nostra web, amb les següents finalitats: 

a. Garantir una correcta gestió de la nostra relació comercial amb tu (atenent les teves consultes i sol·licituds relatives als productes i serveis que oferim); 

b. Assegurar una correcta gestió comptable, fiscal i administrativa derivada de la relació contractual entre totes dues parts; 

c. Utilitzar les teves dades personals per a millorar els productes i serveis que oferim, i per a facilitar-te l'enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics que puguin ser del teu interès; 

d. Gravar i utilitzar les imatges en les quals apareguis gravat o fotografiat, individualment o en grup, en ocasió de les jornades, trobades i altres activitats que es realitzin, així com per al seu muntatge i edició amb la finalitat de ser publicades i exposades a través dels canals de comunicació interna i externa. 

e. Poder gestionar l'accés a les nostres instal·lacions, així com la reserva de sales i altres serveis, a través de la informació obtinguda a partir del registre de la teva empremta dactilar. 

f. Gestionar els diferents processos de selecció oberts i/o futurs per les societats que componen el Grup DUET. 

2.- Legitimació del tractament de les teves dades personals. 
En el cas de ser clients, la base legal per a les finalitats (a) i (b) és l'execució d'un contracte consistent a garantir-te una correcta gestió de la nostra relació comercial i contractual amb tu. Per a clients i potencials clients, la base legal per a les finalitats (c) i (d) i (e) estan basades en el consentiment que et sol·licitarem al costat de cada formulari on recaptem les teves dades. 

D'igual forma, en el cas de la informació de candidats recaptada per a la gestió dels diferents processos de selecció del Grup (finalitat (f)), la base legal legitimadora està basada en el consentiment obtingut en els formularis aplicables.

3.- Termini de conservació de les teves dades personals. 
En cas de ser client, les teves dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total d'aquests, una vegada finalitzats els terminis legals establerts per la legislació aplicable. 

4.- Destinataris de les teves dades personals. 
T'informem que les teves dades personals no seran cedits a cap tercer, excepte a aquells tercers la intervenció dels quals resulti necessària per a la correcta gestió de la nostra relació comercial. Particularment, t'informem que les teves dades podran ser cedits, en cas de requerir-ho, a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en els quals una norma legal així ho estableixi. 

5.- Drets que pots exercir sobre el tractament de les teves dades personals. 
T'informem que tens dret a obtenir confirmació sobre si en la Societat estem tractant dades personals que et concerneixin, o no. 

Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. 

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. La Societat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. 

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. 

T'informem que podràs exercir els teus drets, a través de l'adreça de correu electrònic rgpd@duetsports.com o mitjançant comunicació escrita dirigida a la societat en la direcció especificada en les dades identificatives incloses en la Nota Legal de la nostra web.

                

Alta
on-line