• DO IT IN DUET
    DUET SPORTS CAN ZAM
}
  • Carrer Víctor Hugo, s/n
  • 08924 Santa Coloma de Gramenet,
  • Barcelona, Espanya
Direcció
Dill-Div 07:00h a 22:30h
Dissabte 08:00h a 20:00h
Diumenge 09:00h a 14:00h
Tancat 1 i 6 de Gener; Divendres Sant i dilluns de Pasqua; 25, 26 de Desembre
HORARIS